Thông báo tuần 12

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

  • 14h ngày 15/11/2016 họp Chi bộ: Đánh giá Đảng viên cuối năm.
  • 7h30′ ngày 17/11/2016 mời tất cả CB-GV-CNV tập trung tại UBND xã dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, học sinh toàn trường nghỉ.