SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Chiều nay, ngày 12/1/2017 tại trường THCS Trần Quang Khải đã tổ chức buổi  sinh hoạt chuyên môn với chuyên đề “Soạn giảng tiết dạy với HĐTNST trong các môn học bậc THCS” do cô Hoàng Thị Dung thực hiện. Trong buổi sinh hoạt các thầy cô trong nhà trường đã sôi nổi đóng góp xây dựng chuyên đề.

Sau đây xin được giới thiệu chuyên đề: Soạn giảng tiết dạy với HĐTNST trong các môn học bậc THCS” do cô Hoàng Thị Dung thực hiện. Rất mong quý thầy cô quan tâm đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa.

 

MỤC TIÊU CHUNG

Việc tổ chức chuyên đề tập trung cho toàn thể giáo viên trong trường nhằm mục đích phục vụ cho việc tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh ở các môn học sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Bởi đây là một trong các nhiệm vụ của giáo dục THCS trong việc thực hiện giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với tình hình thực tế của trường thông qua các hoạt động thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh theo định hướng phát triển.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của giáo viên, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kỹ năng và tích luỹ kinh nghiệm riêng của cá nhân, nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo được thiết kế theo các chủ đề mang tính định hướng phát triển, trong đó từng cá nhân học sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn dưới sự hướng dẫn và tổ chức nhà trường cũng như môi trường gia đình và xã hội. Qua đó giúp các em phát triển tình cảm, đạo đức, phẩm chất nhân cách, các năng lực, cũng như định hướng nghề nghiệp… Từ đó tích lũy kinh nghiệm riêng cũng như  phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân các em.

Từ năm học 2017-2018, việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động GDNG lên lớp, hoạt động ngoại khóa sẽ được trường THCS Trần Quang Khải chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới./.

image002

    CÁCH SOẠN CÁC BƯỚC LÊN LỚP

Bước1: Phần mục tiêu: Giáo viên xác định mục tiêu chủ đề rồi lựa chọn phù hợp nội dung mục tiêu để cụ thể hóa từng mục tiêu:

+ Kiến thức

+ Kỹ năng

+ Thái độ

Bước 2: Phần chuẩn bị: Định hướng cụ thể phần thiết bị vật tư để cụ thể hóa

+ Giáo viên

+ Học sinh

Bước 3: Phần tổ chức các hoạt động:     

+ Ổn định: Giáo viên thông báo thời gian thực hiện chủ đề

+ Tiến hành hoạt động

Hoạt động 1: Xác định mục tiêu chủ đề : Giáo viên chia nhóm mỗi lớp thường chia 4 nhóm sau đó hướng dẫn học sinh chọn chủ đề (nội dung) cần thực hiện. Giáo viên nên định hướng các nhóm lựa chọn chủ đề và cách thực hiện hiệu quả ít tốn kém, mỗi cá nhân đều phải tìm hiểu, không mất quá nhiều thời gian của cả nhóm làm ảnh hưởng đến việc học các bộ môn khác.

Hoạt động 2. Các bước thực hiện

HĐ 1. Tìm kiếm thông tin

GV yêu cầu các nhóm chọn nhóm trưởng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên rồi hướng dẫn HS tìm kiếm theo sự hướng dẫn sgk.

HĐ 2. Xử lý thông tin

Cá nhân nộp thông tin thư ký tổng hợp lựa chọn sản phẩm

Hoạt động 2. Các bước thực hiện

HĐ 3. Lựa chọn ý tưởng  và phác họa sản phẩm

Hoạt động 3. Yêu cầu sản phẩm

  1. Chủ đề của nhóm
  2. Nội dung chủ đề
  3. Bài học kinh nghiệm
  4. Người đại diện trình bày
  5. Sản phẩm phải có tranh ảnh minh họa

HĐ 4. Báo cáo sản phẩm

Giáo viên yêu cầu từng nhóm lần lượt báo cáo.

HĐ 5. Đánh giá sản phẩm, đánh giá hoạt động

GV thu phiếu đánh giá của các nhóm

GV đánh giá sản phẩm

 BÀI  SOẠN MINH HỌA

Tiết: 3                                                                             Ngày soạn: 26/8 /2017

Tuần: 2                                                                             Lớp dạy: 9AB

                                 Giáo viên hướng dẫn trải nghiệm sáng tạo  

CHỦ ĐỀ: TRUYỀN THÔNG VỀ DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH LỚP 9

 MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:.

– Xây dựng được bài truyền thông về vấn đề dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên  theo các chủ đề:  (Hs có thể lựu chọn 1 trong 4 chủ đề)

* Các biện pháp phòng tránh thai.

* Phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS

* Tình trạng mang thai, phá thai ở độ tuổi vị thành niên

*  Tình trạng buôn bán trẻ em gái ở Việt Nam

1.2. Kĩ năng:

  Rèn luyện kỹ năng quan sát, tìm kiếm thông tin, xử lý thông tin…

1.3. Thái độ:

   Giúp các em. Đoàn kết, sáng tạo,  yêu thích môn học và có trách nhiệm trong việc thực hiện chủ đề (sản phẩm)

2.1. Giáo viên:

    Tài liệu về chủ đề,

2.2. Học sinh

SGK, giấy AO, bút, màu, tài liệu tham khảo Internet

  1. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

3.1. Ổn định:(1’)

3.2.Kiểm tra miệng: không

3.3. Tiến trình dạy học: 41′

Giáo viên hướng dẫn

                             Giáo viên              Học sinh
Giáo viên chia nhóm và yêu cầu học sinh xác định được mục tiêu: (chọn chủ đề nào) cần tiến hành thưc hiện

 

 

 

 

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện chủ đề theo các hoạt động sau:

Hoạt động 1: Tìm kiếm thông tin

– Thông tin từ SGK

– Thông tin từ các nguồn khác

Hoạt động 2: Xử lý thông tin

Cả nhóm tổng hợp chọn lọc và sắp xếp thông tin dựa trên mẫu phiếu

Stt Chủ đề Hiện trạng Nguyên nhân Hậu quả Giải pháp
           
           
           
           

Hoạt động 3: Lựa chọn ý tưởng và tiến hành thiết kế sản phẩm nhưng phải dựa theo 4 bước :

Bước:1

Cả nhóm lựa chọn một hình thức trình bày cho bài truyền thông

Bước: 2

Đưa ra ý tưởng cho bài truyền thông dựa trên chủ đề đã chọn. Có thể chọn một trong các hình thức sau: tờ rơi, bài thuyết trình, đóng kịch…

Bước: 3

Lựa chọn và thống nhất ý tưởng thiết kế sản phẩm

Bước: 4

Tiến hành thiết kế sản phẩm

– Chia nhóm

Ví dụ:

* Nhóm 1- Các biện pháp phòng tránh thai

* Nhóm 2 -Phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS

* Nhóm 3- Tình trạng mang thai, phá thai ở độ tuổi vị thành niên

* Nhóm 3- Tình trạng buôn bán trẻ em gái ở Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên:

Chuẩn bị : Nội dung, máy tính dùng 3G để tra cứu thông tin, giấy A0 hoặc A4, bút dạ, bút chì, bút màu, ….

– Sản phẩm phải có đầy đủ yêu cầu sau mới đạt:

* Tên nhóm

* Chủ đề của nhóm

* Nội dung chủ đề

* Bài học kinh nghiệm

* Người đại diện trình bày

* Sản phẩm phải có tranh ảnh minh họa

  1. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: (3’)

4.1. Tổng kết:

Giáo viên nhắc lại yêu cầu về thực hiện chủ đề lựa chọn

4.2. Hướng dẫn tự học:

Sản phẩm sẽ được trình bày sau hai tuần thực hiện

******************************

 

Tiết: 7                                                                                 Ngày soạn: 9/9 /2017

Tuần: 4                                                                               Lớp dạy: 9AB

Học sinh báo cáo sản phảm trải nghiệm sáng tạo

TRUYỀN THÔNG VỀ DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH LỚP 9

  1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

Giúp các em nắm vững được kiến thức về dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên

1.2. Kĩ năng:

Biết xử lý các tình huống thực tế về dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên

1.3. Thái độ:

Yêu thích và hứng thú học tập bộ môn

2.1. Giáo viên:

Tài liệu về sức khỏe sinh sản vị thành niên

2.2. Học sinh

Sản phẩm, băng keo, thước chỉ…

  1. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

3.1. Ổn định:(1’)

3.2.Kiểm tra miệng: Không

3.3. Tiến trình dạy học

Giáo viên yêu cầu các nhóm lần lượt báo cáo sản phẩm:

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

  1. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 2’

4.1. Tổng kết.

Giáo viên yêu cầu các tổ nộp lại phiếu đánh giá hoạt động

* Cá nhân tự đánh giá/ đánh giá đóng góp của các thành viên trong nhóm theo các mức độ 0,1,2,3,4

Họ và tên thành viên                
Mức độ đóng góp                

* Cả nhóm thống nhất tự đánh giá các nội dung bằng cách khoanh tròn vào các mức độ A,B,C,D

Nội dung Tinh thần làm việc nhóm Hiệu quả làm việc nhóm Trao đổi, thảo luận nhóm
Mức độ A B C D A B C D A B C D

* Giáo viên đánh giá

4.2. Hướng dẫn  tự học.

Về nhà nghiên cứu và xem bài học tiếp theo.

                                    SẢN PHẨM HỌC SINH

 image004

 image006

 image008

 image010

 image012

 image014