Phát động thi đua năm học 2018 – 2019

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

LĐLĐ HUYỆN ĐẮKR’LẤP

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG 

THCS TRẦN QUANG KHẢI

Số: 01/PTTĐ-CĐCS

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           

      Kiến Thành, ngày 28  tháng 09 năm 2018 

 

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

NĂM HỌC 2018-2019

 

Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường THCS Trần Quang Khải;

Để thực hiện tốt phong trào thi đua trong năm học, BCH Công đoàn trường THCS Trần Quang Khải phát động các phong trào thi đua năm học 2018 – 2019 tới toàn thể CB, GV, NV trong toàn trường như sau:

 1. I.  MỤC ĐÍCH CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA.
 2. Tổ chức phong trào thi đua nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “Dạy tốt –  Học tốt”, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo năm  học  2018 – 2019.
 3. Qua phong trào thi đua phát hiện ra những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến để nhân diện rộng trong toàn nhà trường, góp phần xây dựng nhà trường ngày một phát triển toàn diện.
 4. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA.
 5. Năm học 2018 – 2019 là năm học thứ 4 toàn ngành đẩy mạnh việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ĐắkR’Lấp về GD&ĐT giai đoạn 2015 – 2020.

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

– Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “ Tiếp tục học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” , đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống, củng cố và tăng cường niềm tin của đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh vào sự lãnh đạo của Đảng.

– Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt  Quy định về đạo đức nhà giáo; tự học về công nghệ thông tin, ngoại ngữ và có giải pháp đổi mới trong công tác giảng dạy;

– Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt ”, phong trào lao động sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy. Tập trung đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tổ chức tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học.

 1. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc học tập và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương trong giai đoạn mới, góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm đạo đức đối với nhà giáo và hạn chế tối đa tình trạng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ.
 2. Tăng cường các hoạt động xã hội, sáng tạo trong vận dụng các chủ trương chính sách để tạo nguồn lực, giải pháp chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên trong đơn vị. Tích cực đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục.
 3. Tập trung xây dựng tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị.Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, thông qua phong trào thi đua dạy tốt học tốt kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp; Tiếp tục củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong  nhà trường.
 4. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng Luật. Tăng cường công tác tuyên truyền trong thi đua khen thưởng, phát  hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để khen thưởng kịp thời.
 5. Luôn có ý thức xây dựng tập thể, xây dựng trường lớp, giữ gìn mối đoàn kết trong nhà trường, và trong các đoàn thể, đưa các phong trào của nhà trường ngày một đi lên, đạt danh hiệu trường chuẩn Quốc gia trong năm 2018.

Các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu trong năm học 2018-2019

Chỉ tiêu thi đua:

* Cá nhân:    

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 2 đ/c

– Lao động tiên tiến:  15 đ/c

– Giấy khen: 2 đ/c

– Gia đình văn hóa: 100%

* Về tập thể:

– Tổ lao động Tiến tiến: 03 tổ.

– Tập thể lao động xuất sắc đề nghị UBND Huyện công nhận;

– Đạt danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh”

– Công đoàn: Công đoàn cơ sở vững mạnh

III. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA.

 1. Tuyên truyền, giáo dục

– Tuyên truyền, vận động toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường nhận thức đúng đắn về mục đích của các phong trào thi đua và thực hiện một cách tích cực, hiệu quả các cuộc vận động “Tiếp tục học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. phong trào thi đua “Hai tốt ”, việc thực hiện “ Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm đạo đức đối với nhà giáo.

– Tuyên truyền, vận động CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt thực hiện nghiêm túc chính sách DS-KHHGĐ.

 1. 2. Phát động thi đua.

– Toàn thể CBGV, NV trong nhà trường bằng những việc làm thiết thực, cụ thể thực hiện một cách nghiêm túc các nội dung của các cuộc vận động, phong trào thi đua như việc .“ Tiếp tục học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Thi đua xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

Thời gian thi đua từ ngày 27/ 8/ 2018 đến ngày 30/ 5/ 2019, chia làm 04 đợt

* Đợt 1. Từ ngày 21/ 8/ 2018 đến ngày 20/ 11/ 2018.

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng Quốc khánh 02/9,  88 năm ngày thành lập HLH phụ nữ Việt Nam và 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các tổ động viên giáo viên của tổ mình tham gia thao giảng đạt kết quả tốt phát huy phương pháp dạy học tích cực. Sinh hoạt chuyên môn, tăng cường dự giờ, trao đổi kinh nghiệm.  Đăng ký thao giảng, đăng ký giờ học tốt, tổ chức tham gia các hội thi: Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện (tháng 10); Hội thao ngành giáo dục (tháng 11)

– Tổ chức kỷ niệm, ôn truyền thống PNVN và tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước liên quan đến lao động nữ.

– Tuyên truyền và vận động đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu do các cấp phát động.

* Đợt 2. Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 06/01/2019.

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày hội Quốc phòng toàn dân và ngày Thành lập Quân đội nhân Việt nam

– Đăng ký các hoạt động ngày, giờ học tốt để chào mừng ngày thành lập QĐNDVN và ngày hội QP toàn dân.

– Tổ chức các hoạt động mít tinh kỷ niệm, trò chuyện, ôn lại truyền thống cho CB,GV,NV và HS về lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Tuyên truyền và vận động đoàn viên tham phong trào hiến máu nhân đạo đợt 2 năm đủ số lượng được giao.

* Đợt 3: Từ ngày 06/01/2019 đến 26/3/2019

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng, ngày QTPN và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

– Tổ chức dự giờ, thao giảng, đăng ký giờ học tốt.

– Nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà trường, của địa phương. Tích cực tự tìm hiểu nghiên cứu về Pháp lệnh dân số, Luật Hôn nhân, gia đình…

– Tổ chức mít tinh kỷ niệm các ngày lễ trang trọng, ý nghĩa….

* Đợt 4: Từ ngày 27/3 đến 30/5/2019.

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 30/4 và 01/5.

– Tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước, ngày QTLĐ và ngày sinh nhật Bác: Dự giờ, thao giảng, đăng ký giờ học tốt, thi làm đồ dùng dạy học, …

– Tổ chức mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tích cực, chủ động trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về các quy định, chính sách mới liên quan đến người lao động…

– Tuyên truyền và vận động đoàn viên tham phong trào hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2019 đủ số lượng được giao.

 1. Triển khai thực hiện

Công đoàn phối hợp với BGH xây dựng nội dung phát động thi đua cho từng đợt. Sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện của mỗi cá nhân.
Sau khi kết thúc năm học, tiến hành đánh giá kết quả công tác và bình xét, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích nổi bật trong năm học.

Trên đây là các phong trào và chỉ tiêu thi đua trong năm học mới 2018-2019. Toàn thể CBGV-NV trường THCS Trần Quang Khải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết , sáng tạo để hưởng ứng tích cực các nội dung thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

T.M BAN GIÁM HIỆU                                      T.M BCH CÔNG ĐOÀN

HIỆU TRƯỞNG                                                        CHỦ TỊCH

 

 

 

TỔ TỰ NHIÊN         TỔ XÃ HỘI               TỔ NĂNG KHIẾU              TỔ VĂN PHÒNG