KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 10

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

LĐLĐ HUYỆN ĐĂKR’LẤP                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THCS TRẦN                                       Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

        QUANG KHẢI

Số 01/KHT- CĐCS

                                                     Kiến Thành, ngày 02 tháng 10 năm 2017                                            

KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2017

I/  Đánh giá công tác tháng 9:

– Phối hợp với nhà trường làm tốt công tác Khai giảng năm học mới

– Phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu.

– Các tổ công đoàn đã đăng kí thao giảng dự giờ đồng nghiệp.

– Hoàn thành Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

– Thăm hỏi kịp thời với các trường hợp đoàn viên và thân nhân gia đình CBĐV ốm đau.

  1. Kế hoạch công tác tháng 10:

– Phát động phong trào thi đua trong CB, CN, VC chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày Phụ nữ Việt nam (20/10/1930) và kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt nam (20/11/1982)

– Nộp hồ sơ Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022  lên LĐLĐ huyện.

– Phát động và đăng ký thi đua năm học 2017 – 2018.

– Xây dựng quy chế hoạt động BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022.

– Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn trường năm học 2017 -2018.

– Triển khai kế hoạch đến từng công Đoàn viên trong Nhà trường tham gia cuộc thi viết về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của đoàn viên và người lao động”.

– Vận động đoàn viên tham gia đóng góp các loại quỹ ủng hộ theo thư kêu gọi.

– Động viên CĐV tham gia luyện tập bóng chuyền và cầu lông (16h30 thứ 3, 5, 7).

– Tổ chức giao lưu bóng chuyền với Công đoàn trường THCS Nguyễn Du (14/10).

– Gặp gỡ tặng hoa chúc mừng chị em Nữ công nhân ngày 20/10.

– Tổ chức giao lưu thi đấu bóng chuyền giữa các CĐV nữ nhân ngày 20/10.

– Phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu.

– Làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ.

– Đánh giá công tác hoạt động Công đoàn tháng 10, xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn tháng 11. 

                                                                                TM BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                                  

 

                                                                                    Nguyễn Nhân Thành