Hoạt động công đoàn

Phát động thi đua năm học 2018 – 2019

Phát động thi đua năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

LĐLĐ HUYỆN ĐẮKR’LẤP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG  THCS TRẦN QUANG KHẢI Số: 01/PTTĐ-CĐCS     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     Kiến Thành, ngày [...]

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 10

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 10

Lượt xem:

LĐLĐ HUYỆN ĐĂKR’LẤP                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG THCS TRẦN                            [...]

Đại hội Công đoàn cơ sở trường THCS Trần Quang Khải nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội Công đoàn cơ sở trường THCS Trần Quang Khải nhiệm kỳ 2017 – 2022

Lượt xem:

Ngày 28/09/2017, Trường THCS Trần Quang Khải đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trường nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành mới và [...]

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Lượt xem:

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn [...]